Tehly a keramické preklady

bakony

BAKONYTHERM 25 N+F

murovací blok, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry

Rozmery 250x380x240 mm
Spotreba materiálu 10,7 ks/m2 42 ks/m3
Počet tehál na palete 60 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 12 N/mm2
Hmotnosť 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 44 dB
Tepelný odpor bez omietky R 1,4 m²K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,73 W/m²K
bakony

BAKONYTHERM 30 N+F

murovací blok, používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry

Rozmery 300x250x240 mm
Spotreba materiálu 16 ks/m2 53 ks/m3
Počet tehál na palete 72 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 15 N/mm2
Hmotnosť 13 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 39 dB
Tepelný odpor bez omietky R 1,3 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,68 W/m2K
bakony

BAKONYTHERM 38 N+F

murovací blok, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry.

Rozmery 300x250x240 mm
Spotreba materiálu 16 ks/m2 42 ks/m3
Počet tehál na palete 60 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 12 N/mm2
Hmotnosť 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 47 dB
Tepelný odpor bez omietky R 2,2 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,42 W/m2K
bakony

BAKONYTHERM 44 N+F

murovací blok, používaný na 44 cm hrubé obvodové nosné múry

Rozmery 440x250x240 mm
Spotreba materiálu 16 ks/m2 36,4 ks/m3
Počet tehál na palete 48 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 12 N/mm2
Hmotnosť 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 41 dB
Tepelný odpor bez omietky R 3,01 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,31 W/m2K
bakony

BAKONYTHERM 10 cm N+F

Zvisle dierkovaná priečková tehla pre všetky typy budov. Zabudovanie zvisle umiestneným dierkovaním.

Rozmery 100x380x240 mm
Spotreba materiálu 10,5 ks/m2
Počet tehál na palete 132 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 10 N/mm2
Hmotnosť 8 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 40 dB
Tepelný odpor bez omietky R 1,7 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,33 W/m2K
bakony

B-30 murovací blok

používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry, bez zvýšenej tepelnoizolačnej požiadavky, taktiež vo viacvrstvovej stenovej konštrukcii

Rozmery 300x175x140 mm
Spotreba materiálu 35 ks/m2 116 ks/m3
Počet tehál na palete 168 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 20 N/mm2
Hmotnosť 5,6 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 56 dB
Tepelný odpor bez omietky R 1,7 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,57 W/m2K
bakony

Dvojrozmerná viacdierová tehla

na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry; je vhodná aj pre použitie v 12 cm hrubej stene ako samonosná priečkové tehla

Rozmery 120x250x140 mm
Spotreba materiálu 12 cm stena: 26 ks/m2 216 ks/m3
38 cm stena: 78 ks/m2
Počet tehál na palete 252 ks/paleta
Pevnosť v tlaku 20 N/mm2
Hmotnosť 5 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW 47 dB
Tepelný odpor bez omietky R 1,5 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U 0,57 W/m2K
Plná pálená tehla

Plná pálená tehla

vhodná na nosné múry, piliere, klenby, pivničné steny, komíny

Rozmery 120x250x65 mm
Spotreba materiálu 12 cm stena: 52 ks/m2 433 ks/m3
38 cm stena: 156 ks/m2
Pevnosť v tlaku 25 N/mm2
Hmotnosť 3 kg
Počet tehál na palete 396 ks/paleta
Bakony keramimicky preklad

Bakony keramimicky preklad

s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-2,75 m

Rozmery 120x65 mm
Dĺžka 1-3 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť 14 kg/bm
Počet na palete 48 ks/paleta
Bakony keramimicky preklad 1-2m

Keramický preklad 1-2 m

na premostenie otvorov od veľkosti 0,75-1,75 m, pri nenosných priečkových múroch. Pri nosných múroch treba nadbetónovať.

Rozmery 100x85 mm
Dĺžka 1-2 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť 15,5 kg/bm
Počet na palete 48 ks/paleta
Bakony preklad s tehlovou výškou

Bakony preklad s tehlovou výškou

s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-2,50 m

Rozmery 120x240 mm
Dĺžka 1-3 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť 40 kg/bm
Počet na palete 18 ks/paleta