Predpäté stropné panely MF panely

predpate stropne panely

Stropné panely sa vyrábajú modernou technológiou, ktorá umožňuje výrobu panelov s vyššou únosnosťou a pre väčšie rozpätia. Menovitá šírka panelov je 1,2m a pri zachovaní konštrukčných zásad ich je možné rezať v ľubovoľnej dÍžke a v uhle. Panely sa vyrábajú v štyroch rôznych hrúbkach, s rôznym počtom lán a rozdielnymi únosnosťami. Spodný povrch panelov je hladký, nevyžaduje dodatočné omietanie.


  • MF-200 odporúčaný rozpon: medzi 4-9 m
  • MF-265 odporúčaný rozpon: medzi 6-12 m
  • MF-320 odporúčaný rozpon: medzi 8-15 m
  • MF-400 odporúčaný rozpon: medzi 9-18 m

Spôsob označovania prvkov: MF-200/B - 7,10

  • MF-200: dutinový predpätý stropný panel hr. 200 mm
  • B: požadavaný typ, čiže počet lán
  • 7,10: dĺžka panely

Keď pri objednávke je potrebné udať aj svetlú šírku miestností.

Manipulácia, doprava, skladovanie

Panely sa vyrábajú špeciálnou extrudivou technológiou, bez zdvíhacích hákov, na manipuláciu treba použiť špeciálne váhadlo. Toto váhadlo je možné si od predajcu odkúpiť, alebo prenajať.

stropne panely pm

Panely pri zdvíhaní musia byť vo vodorovnej polohe. Pri zdvíhaní panelov treba dať pozor na to aby panely nenarážali do iných konštrukcií, strojov a zariadení. Počas zdvíhania je nutné mať zapnutú bezpečnostnú reťaz, ktorá sa môže odopnúť až po uložení panelu. Po odmontovaní reťaze je potrebné panel posunúť do konečnej polohy. Veľmi šb'hle panely, ako aj panely s veľkými výrezmi nie je možné zdvíhať pomocou váhadla. Tieto panely sa zdvíhajú pomocou hákov, ktoré dodávateľ osadí do týchto panelov. V mieste osadenia hákov sa panel prebije, po uložení háku sa otvor zabetónuje. Aj v takomto prípade je nutné počas zdvíhanie použiť bezpečnostnú reťaz obdobným spôsobom ako pri zdvíhaní pomocou váhadla.

Panely je potrebné skladovať na vodorovnom pevnom podloží najviac v 5. radoch. Pod a medzi panely sa vkladajú drevené podložky tak, aby nad sebou tvorili zvislicu. Podložky sa ukladajú 30cm od konca panela. Pri doprave sa tak isto používajú podložky medzi a paci panelmi, pričom panely musia byť zabezpečené proti zmene polohy.