Predpäté Stropné Nosníky typu EU

stropne nosniky typu eu
 Typ  Na nosníky Na nosníky po vyhotovení zálievky výška strop, vložky 19cm
qü [kn/m] f [mm] MH [kNm] qH [kN/m] qü [kn/m] f [mm] MH [kNm] qH [kN/m]
EU-24 9,30 3,65 8,95 10,23 9,30 2,38 9,46 10,23
EU-30 6,71 6,46 8,95 7,45 6,74 4,66 9,46 7,87
EU-36 6,47 11,72 12,19 7,12 6,88 8,61 13,07 7,63
EU-42 6,31 18,75 16,04 6,94 6,53 13,05 17,52 7,19
EU-48 5,21 24,50 17,85 5,96 6,23 21,14 20,74 6,85
EU-54 3,84 24,50 17,85 4,74 4,99 26,93 20,74 5,48
EU-60 2,94 30,50 17,85 3,86 3,86 30,50 20,74 4,46
EU-66 2,31 33,50 17,85 3,21 3,03 33,50 20,74 3,70

SKLADBA STROPNÝCH NOSNÍKOV A VLOŽIEK

Zabudovanie stropných nosníkov typu "EU" sa v plnej miere zhoduje so zabudovaním stropným nosníkov typu "E".

skladba stropnych nosnikov

Nosníky sú použiteľné ako nosné prvky s osovými vzdialenosťami po 60 a 30 cm. Výplňové prvky (vložky) pre nosníky: EB 60/19, EB 60/24 a FB 60/19 (keramické vložky). Stropná konštrukcia svoju celkovú nosnosť dosiahne až po vyhotovení zálievok škár medzi nosníkmi a stropnými vložkami, preto v priebehu výstavby sa nosníky dÍhšie ako 4,8 m podopierajú podľa potreby. Pri rozpätiach väčších ako 4,8 m, a pri osovej vzdialenosti 60 cm sa nosníky zdvojujú za účelom zosilnenia stropu. V takomto prípade použijeme stropné vložky typu EB 60/19.

Stropná konštrukcia sa navrhuje s ohľadom na pôsobiace zaťaženie!

Pri svetlej vzdialenosti stien do 4,8 m je minimálna dÍžka uloženia nosníkov 10 cm, nad 4,8 m 12 cm. Pri uskladnení a doprave prvkov sa nosníky ukladajú na drevené podložky umiestnené max. 40 cm od koncov dielcov. Vo viacerých radoch nad sebou sa drevené podložky ukladajú v jednej zvislici. Zvýšenú pozornosť treba brať pri manipulácii a zdvíhaní nosníkov vzhľadom na ich malý prierez. Ich uskladnenie na "ležatn zvislo, hádzanie, posúvanie, prípadne dynamické zaťažovanie nie je povolené. Nosníky typu "EU" vyrábame v dÍžkach odstupňované po 10 cm až do ich maximálnej dÍžky, prípadne na základe požiadaviek.


Charakteristické údaje

Ak sa nosníky opierajú na murivo, prípadne na výmeny, tak sa v celej dĺžke ukladajú do cementového lôžka. Následná manipulácia po ich osadení nie je dovolená. Ak je ich premiestnenie predsa nutné, ukladajú sa opätovne do nového cementového lôžka. Presnosť osadenia nosníkov, vzhľadom na osové vzdialenosti je 0,5cm. Prístupná tolerancia v dĺžke osadenia je 2cm. Po osadení vložiek je potrebné miesta pre pohyb pracovníkov, prípadne skladovacie plochy prekryť dosami uloženými na stropných nosníkov, z dôvodu zamedzenia pracovných úrazov z prípadného ulomenia stropnej vložky. Zálievka škár medzi nosníkmi a stropnými vložkami sa realizuje spolu s betonážou venca. Pred betonážou sa musia škáry vyčistiť a bočné strany vložiek navlhčiť. Na zálievku sa používa minimálne betón triedy C8-16/K. Na čerstvo zabetónovaných častiach stropnej konštrukcie je po dobu dosiahnutia kockovej pevnosti 5N/mm² - podľa doby nadobúdania pevnosti - 1 až 3 dni doprava materiálu zakázaná. Pre následný pohyb po strope je dôvodu ochrany čerstvého betónu potrebné uložiť dosky.

Typ Rozmery [cm] Hmotnosť [kg/ks] 1. oblasť 2. oblasť 3. oblasť 4. oblasť
EU-24 260x14-8x19 117 24,86 / 29,84 25,04 / 30,05 25,49 / 30,58 26,11 / 31,33
EU-30 320x14-8x19 137 30,30 / 36,36 30,51 / 36,61 31,03 / 37,23 31,76 / 38,11
EU-36 380x14-8x19 162 36,01 / 43,21 36,25 / 43,51 36,87 / 44,24 37,73 / 45,28
EU-42 440x14-8x19 188 41,40 / 49,68 41,69 / 50,03 42,40 / 50,88 43,40 / 52,08
EU-48 500x14-8x19 213 47,11 / 56,53 47,44 / 56,92 48,24 / 57,89 49,38 / 59,25
EU-54 564x14-8x19 240 52,86 / 63,44 53,23 / 63,87 54,14 / 64,97 55,41 / 66,50
EU-60 624x14-8x19 266 58,59 / 70,31 59,00 / 70,80 60,01 / 72,01 61,42 / 73,70
EU-66 684x14-8x19 291 64,13 / 76,96 64,58 / 77,49 65,68 / 78,82 67,23 / 80,67

UPOZORNENIE

Rezanie predpätých stropných nosníkov typu EU priamo na stavenisku je zakázané!
V prípade individuálnych požiadaviek vieme vyrobiť nosníkov v rôznych dĺžkach a rozmeroch. Vzťahujúce sa predpisy: Predpäté železobetónové stropné nosníky typu EU - pomôcka pre aplikáciu a projekciu